fbpx

Regler Evolution Race:

 • Du skal udvise sportsmansship. Hvis du er til fare eller gene for andre på ruten, så kan dommer diskvalificere dig.
 • Man viger fra bagfrakommende. Gælder dog ikke når du hænger i reb. Gælder også ved stenløft og andre discipliner.
 • Vi passer på vores natur, smid derfor ikke skrald. Drikkedunke sættes ved start området, så de ikke er på hele ruten.
 • Man skal give alle discipliner et hæderligt forsøg.
 • Man må ikke gå tilbage til en disciplin. Disciplinerne skal klares i den rigtige rækkefølge.
 • Der må ikke benyttes pigsko med jernpigge (atletik-sko).
 • Der må ikke bruges kalk.
 • Dommeres ord er altid lov.
 • Det er helt lovligt at give en hånd til en buddy, når man fx. skal over høje elementer. 

Deltagelse i EM/VM kvalifikation/deltagelse i ELITE Heat

For at kvalificere dig til EM og VM kræver det, at du løber med i Elite feltet. For at komme i betragtning til Elite skal du sende en email til info@evolutionrace.dk
Du skal skrive de bedste resultater du har fået indenfor det sidste år (1-3 resultater). Det skal være hvilke races og hvilken placering. IKKE hvilke tider du har fået. Send også et link til resultaterne. 

Top 10 kvinder og mænd kvalificerer sig til EM

Top 10 i hver aldersklasse kvalificerer sig også til EM

Det er dog maximalt 50 % af alle dem i en aldersklasse som bliver kvalificeret. (Ud af Elite feltet).
Desuden er det max 50 % af alle deltagere der kan kvalificere sig.  (Ud af Elite feltet).
Ift. begge 50 % regler, så rundes der op, ved ulige antal.
Antallet tages ud fra dem som stiller fysisk til start, og ikke ud fra hvor mange der gennemfører.

Aldersklasser

16-19/ 20-24/ 25-29/ 30-34/ 35-39/ 40-44/ 45- 49/ 50-59/ 60+

Top 15 kvalificerer til VM i OCR
Top 5 M/K kvalificerer sig for Pro
Top 10 M/K (efter top 5) kvalificerer sig til Age group

 

Det er kun dem som er tilmeldt Elite Heat, og som løber 12 km distancen, der kan kvalificere sig til EM,
og der er et begrænset antal pladser i dette Heat

Elite løbere skal selv sørge for, at de efter hvert loop får et bånd på armen. En Official vil sørge for det – men det er dit ansvar som løber. Antallet af bånd på armen viser hvor mange loops du har gennemført.
Det er desuden løberens ansvar at blive noteret, når du kommer i mål. Bliver du ikke noteret med armbånd, vil du automatisk få 3 timer i tidsstraf.

 

OCR Coaches – regler gælder primært for ELITE

Coach/træner/pacer er herefter kaldet Coach. Coaches er en naturlig del af en sport, og derfor er det også naturligt at en coach støtter sin(e) atlet(er) gennem racet.

Coaches er underlagt samme regler som en neutral tilskuer under races.
Hvilket betyder at:
Coaches må gerne VERBALT coache/rådgive/vejlede sin(e) atlet(er) ved forhindringerne og ude på ruten. Ligeså må coaches komme med motiverende tilråb og hep under racet.

Coach må IKKE:

 • Have nogen form for fysisk kontakt med sin(e) atlet(er) under racet, med undtagelse af ulykker.
 • Overskride rutemarkering/afspærring under races.
 • Befinde sig på selve ruten både ved og imellem forhindringerne.
 • Have nogen form for fysisk kontakt med forhindringerne.
 • Udvise intimiderende, truende eller provokerende adfærd overfor andre atleter eller dommere/officials.

Coach udviser god sportsmanship/fairplay, hvilket betyder:

 • Respekterer andre coaches.
 • Respekterer dommere/official og domme afsagt af disse.

Ved overtrædelse af ovenstående kan følgende sanktioner anvendes af arrangøren,
ved hver enkelt forhindring/disciplin, samt efter endt race, hvilket effektueres via
Officials/Dommere eller overdommer/løbsarrangør:  

 • Advarsel: 2 advarsler til ét løb er lig med diskvalifikation af atleten. 
 • Diskvalifikation af atlet. 
 • Karantæne fra næste race.
 • Tidsstraf til den atlet som coachen overtrådte retningslinjerne til fordel for.

Officials’ hovedopgave er at sikre en fair konkurrence. De har fokus på atleten og ikke på coachen,
så længe coachen står udenfor banen.

Ved utilfredshed henvises der til overdommer og/eller løbsarrangør.

Time Cap

Gennemfører du ikke indenfor Time Cap, så mister du armbåndet.

VIGTIGT: For at kvalificere sig til EM skal man have armbåndet i behold når man kommer i mål!

Senest kl. 19.00 dagen efter er der offentliggørelse af EM kvalificerede.

INFO om EM og tilmelding her