fbpx

Evolution race – professionel løbsarrangør i Danmark siden 2005

Mål med løbene 
Evolution Race vil, via eksemplets magt, være katalysator for et større folkeligt fokus på fysisk aktivitet – på en sjov og anderledes måde,  samt motivere den enkelte deltager til, at arbejde målrettet med personlige udfordringer. Evolution Race skaber Evolutionen indenfor forhindringsbanesporten.

Middel
Udfordrende forhindringsbaneløb, hvor både topatleter, virksomheder og motionist kan dyste.

Evolution
Der er udarbejdet mange analyser af hvorledes evolutionen har taget form. Vores tilgang til evolution alt favnende. Der værende fysisk, mentalt, personligt.

Evolution Race er udtænkt som et løb, hvor alle får mulighed for at afprøve naturens evolution. Fordi selv om at vores livsstil i dag ligger langt fra det vi er designet til – så er råmaterialet, i form af vores krop og vilje til at overleve, stadig i stand til at udrette fantastiske præstationer.

Kompetencer
Mennesket er udstyret med fysiske kompetencer, skabt igennem millioner af års Evolution:

• Vi er udviklet til at bevæge os oprejst over lange distancer
• Vi kan færdes i vandrige miljøer uden problemer
• Vi kan bære på ting
• Vi har bevaret relativt gode evner til at klatre / bevæge os i træer
• Vi er i stand til at gennemføre komplekse bevægelser – kast, løft, svømme, etc.

Det er disse kompetencer, som vi fokuserer på til Evolution Race.
Det store spørgsmål er derfor: Hvor god er du til at benytte dine evolutionære kompetencer?

Rovdyr
Dyreriget viser, hvordan uspoleret evolution kan føre til nogle helt specielle egenskaber; hurtighed, styrke, udholdenhed, præcision mv. Evolution Race sætter fokus på vores livsstils tilsløring af de instinkter og kompetencer, som evolutionen har tilført os. Hele løbet afspejler således vores fysiske potentiale set i et evolutionsmæssigt perspektiv.

Mennesket har tilpasset sig omgivelserne, som har været alt lige fra skov, savanne og sumpede områder, hvor vi blev nødt til at svømme rundt.

Mennesket er en såkaldt omnivor, hvilket betyder altædende. Dvs. at vi er rovdyr og vi er kødædende. Urmennesket var primært jægere og samlere, inden vi begyndte at dyrke jorden. Kød udgjorde en essentiel del af urmenneskets kost, og hvis det ikke lykkedes at fange dyr nok til vinteren, så døde man. En anden del af hele jæger-urmenneskets succes udgjordes, af evnen til at kunne jage pelsdyr til beklædning, så der var basis for at klare diverse istider og klima ændringer.
Mennesket er ikke et klassisk rovdyr, da tænder og mave også er bygget til at spise frugt og grønt. I de fleste økosystemer er vi dog øverste led i fødekæden.
Mange mennesker agerer som om de har glemt, at deres forfædre oprindeligt var rovdyr. Team Evolution Race ønsker at skabe rammerne for, at du genfinder dit indre rovdyr. Du får brug for det for at komme igennem racet. Be a Predator.

Evolutionsteori
Den teoretiske forståelse af evolution, belyses bedst ved hjælp af Charles Darwin og Andrew Wallaces’ uafhængige præsentation af ideen om ”natural selection” fra 1858. Essensen er, at de enkelte arters succes er betinget af, i hvor stort omfang de kan tilpasse sig omgivelserne, og dermed sikre sig optimal overlevelse
– deraf udtrykket survival of the fittest – Vi kalder det Be a Predator